បើមិនមាន៣ចំណុចនេះ Server អ្នកនឹងមានហានិភ័យ

បើមិនមាន៣ចំណុចនេះ Server អ្នកនឹងមានហានិភ័យ ពេលក្រោយ: ១. ត្រូវ HA Server: ដើម្បីជួយការពារ Hardware/Software Fail ២. ត្រូវ Secure Server: ដើម្បីជួយការពារ Server ពី Malware/Hack Attack

Read more

Bill Gates ផ្តល់អាហាររូបករណ៍ ដល់និស្សិតខ្មែរ

Bill Gates ផ្តល់អាហាររូបករណ៍ដល់និស្សិតខ្មែរ ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ចក្រភព​អង់គ្លេស. អាហារូបករណ៍​​មហាសេដ្ឋី Bill Gate បាន​ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍ ៩៥ កន្លែង ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា និង​និស្សិត​បរទេស។ – សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម៖ http://www.gatescambridge.org – ផុត​កំណត់​ទទួល​ពាក្យ៖ ថ្ងៃ​ទី​២ ខែ​ធ្នូ

Read more

វិធីសាស្រ្តដោះស្រាយបញ្ហា Network

សំរាប់អ្នកកាន់ Network ត្រូវដឹងវិធីដោះស្រាយ: 1. បើយើងមិនដឹងច្បាស់ពីបព្ហាទេ យើងក៏មិនអាចរកវិធីដោះស្រាយបានដែរ 2. ស្វែងរក ដំណោះស្រាយ ដោយប្រើវិធី T&T itgroupkh.com

Read more