Network Server Training – ចូលរៀន: 19,21-May-19

វគ្គសិក្សាថ្មី: Network Server Training ដើម្បីគ្រប់គ្រង Network Server តាមក្រុមហុ៑ន ——————————— – ប្រូម៉ូសិនពិសេស ១ឆ្នាំ មានតែម្តង: 500$ => ចុះត្រឹម 199$ – ផុតកំណត់: 21-May-19

Read more

VMWare vSphere Training

វគ្គសិក្សាថ្មី: VMWare vSphere 6ដើម្បី តំឡើង និង Configure Data Center Virtualization———————————– ថ្ងៃចូលរៀន: – រៀនថ្ងៃ: ———————————– ចុះឈ្មោះថ្ងៃចូលរៀន: 150$/20h– សមាជិក GOLD: FREE———————————VMWare vSphere Introduction– What

Read more

Windows Server Training

វគ្គសិក្សាថ្មី: Windows Serverដើម្បី ដំឡើង និង Configure Server តាមក្រុមហុ៑ន ———————————– ក្រុម១ ចូលរៀនថ្ងៃ: 16-Mar-2019 – សៅរ៍ ម៉ោង 9AM-5PM– ក្រុម២ ចូលរៀនថ្ងៃ: 19-Mar-2019 – ចន្ទ

Read more

Anti-Virus Server Training – ចូលរៀន: 20,22-Apr-2019

វគ្គសិក្សាថ្មី:  Anti-Virus Serverដើម្បីការពារ Server និង Client ពី Malware———————————– ក្រុម១ ចូលរៀនថ្ងៃ: 20-Apr-2019 – សៅរ៍ 9AM-5PM– ក្រុម២ ចូលរៀនថ្ងៃ: 22-Apr-2019 – ចន្ទ – អង្គារ

Read more

Backup Server Training – ចូលរៀន: 20,29-Mar-19

វគ្គសិក្សាថ្មី: Veritas Backup Exec Serverដើម្បីការពារ System និង Data របស់អ្នក—————————————– ក្រុម១ ចូលរៀនថ្ងៃ: 20-Apr-2019 – សៅរ៍ 9AM-5PM– ក្រុម២ ចូលរៀនថ្ងៃ: 29-Apr-2019 – ចន្ទ

Read more