ចំណាយពេល ១សប្តាហ៍ម្តង ដើម្បីអភិវឌ្ឍ ខ្លួនឯង

ចំណាយពេល ១សប្តាហ៍ម្តង ដើម្បីអភិវឌ្ឍ ខ្លួនឯង —————————————— —————————————— កម្មវិធីថ្មី: IT Master Club បង់តែម្តង រៀន FREEបានរហូត គ្មានដែនកំណត់ itgroupkh.com/it-master-club-program —————————————— ចុះឈ្មោះជាសមាជិក: Gold Member –

Read more

Map

– Address: #27B, St. 3BT, Phum Chamroeun Phal, Sangkat Boeung Tumpun, Khan Meanchey, Phnom Penh.– Google Map:https://www.google.com.kh/maps/place/ITGROUPKH/@11.5402764,104.903971,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x310950e30dc6804d:0xb9ff7f67c0b68c35!8m2!3d11.5402764!4d104.9061597?hl=en– Phone: 078 426

Read more

IT Master Club Program

វគ្គសិក្សាថ្មី : itgroupkh.com កម្មវិធីសមាជិក : Member Program   កម្មវិធីថ្មី: IT Master Club Program 2019 ឆាប់មានជំនាញ – ឆាប់មានការងារ – ឆាប់មានអជីវកម្ម——————————————– បង់តែម្តង រៀនបានរហូត គ្មានដែនកំណត់– បង្ហឹកមួយជិវិត –

Read more