Computer Maintenance Training

វគ្គសិក្សាថ្មី: Computer Maintenance/Repair
ដើម្បី ថែទាំ និង ជួសជុល Computer
———————————
– ថ្ងៃចូលរៀន (ក្រុម១): 19-Jan-19
– រៀនថ្ងៃ: សៅរ៍ 8AM-5PM
– ថ្ងៃចូលរៀន (ក្រុម២): 22-Jan-19
– រៀន ចន្ទ – អង្គារ – ពុធ 6-8PM
– រៀន 1នាក់: 50$/12h
– រៀន 2នាក់: 35$/1នាក់
– សមាជិក Gold: FREE
———————————
– ផ្តល់ជូន ឯកសារ និង Software
– អនុវត្តជាមួយ ឧបករណ៍ផ្ទាល់
– រៀនរហូត ទាល់តែចេះ និង មានជំនាញពិត
– ចេញ វិញ្ញាបនបត្រ ពេលរៀនចប់
– ទំនាក់ទំនង: 098 763 891 (Smart) / 078 426 882 (Cellcard)
– ផែនទី: www.itgroupkh.com/home/map
———————————
1. ណែនាំពី Computer
2. របៀប ដំឡើង Computer Hardware និង Software
3. របៀប ថែទាំ Computer Hardware និង Software
4. របៀប ជួសជុល Computer Software
5. របៀប ដោះស្រាយ បពា្ហ Computer Hardware