IT Foundation Training

វគ្គសិក្សាថ្មី: IT Foundation
សំរាប់អ្នក ដែលមិនទាន់ចេះ IT សោះ
———————————
– IT Foundation
– Computer Foundation
– Network Foundation
– Server Foundation
———————————
– ថ្ងៃចូលរៀន: 10-May-19
– រៀនរាល់ថ្ងៃ: ព្រហស្បតិ៍ – សុក្រ 6PM-8PM
– រៀន15មោ៉ង : មេរៀន + អនុវត្ត
———————————
– រៀន 1នាក់: 60$
– រៀន 2នាក់: 39$/1នាក់
– សមាជិក Gold: FREE
———————————
– ផ្តល់ជូន ឯកសារ និង Software
– អនុវត្តជាមួយ ឧបករណ៍ ផ្ទាល់ និង Project
– រៀនរហូត ទាល់តែចេះ និង មានជំនាញពិត
– ចេញ វិញ្ញាបនបត្រ ពេលរៀនចប់
– ទំនាក់ទំនង: 098 763 891 (Smart) / 078 426 882 (Cellcard)
– ផែនទី: www.itgroupkh.com/map